Корилюк Іван Михайлович - завідувач навчально-методичного кабінету

"Хто хоче вчити інших,

сам має багато вчитись"

Григорій Сковорода

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу. 

Очолює методичну роботу коледжу – завідувач навчально-методичного кабінету Іван Михайлович Корилюк.

Координуючим органом методичної роботи є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

  • виставки педагогічних досягнень викладачів;
  • засідання методичної ради коледжу, засідання  циклових комісій з навчально-методичних питань, навчально-методичні конференції;
  • тижні предметних (циклових) комісій;
  • відкриті та інструктивно-методичні заняття, майстер-класи;
  • контрольні та взаємні відвідування занять;
  • методичні консультації;
  • засідання «школи молодого викладача».

З метою поширення інноваційного педагогічного досвіду викладачі коледжу щорічно представляють свої методичні здобутки на конкурс “Педагогічні інновації” та ”Педагогічний ОСКАР“.

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

2015р. І місце Матвієнко Олександр Васильович, Ящевська Оксана Миколаївна – ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ В САДОВО-ПАРКОВОМУ БУДІВНИЦТВІ І ГОСПОДАРСТВІ. Електронний навчальний посібник.

ІІІ місце Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна –МАТЕМАТИКА ONLINE. Навчальний сайт.

ІІІ місце Шовкова Леся Володимирівна – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ. Програмований тестовий контроль знань студентів.

ІІІ місце Кононенко Наталія Олексіївна, Прокопенко Леся Віталіївна – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ІНОЗЕМНА МОВА. Досвід організації позааудиторної роботи з навчальних дисциплін.

2016р.III місце Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна, Семенюта Анна Юріївна–МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА. ФІЗИКА. АСТРОНОМІЯ. Сайт діагностики та корекції знань студентів.

III місцеКононенко Іван Володимирович, Купченко Сергій Михайлович – ІННОВАТИКА ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Електронний збірник.

2017р. I місце Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна–БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Електронний посібник локального типу.

II місце Шовкова Леся Володимирівна–ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Електронний посібник відкритого типу.

II місце Шовкова Оксана Володимирівна–ЗАХИСТ РОСЛИН Електронний атлас шкідників та хвороб декоративних рослин.

III місце Звонар Лідія Михайлівна, Губарь Наталія Леонідівна, Сувальська Олена Вікторівна–ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Електронний посібник у схемах і таблицях.

Педагогічний ОСКАР – 2019

III місце Ящевська Оксана Миколаївна, Гаркава Лариса Олександрівна-НАВЧАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ. Електронний навчальний ресурс.

 Педагогічний ОСКАР – 2020

I місце Кононенко Іван Володимирович, Губарь Наталія Леонідівна, Селезень Марина Володимирівна, Сувальська Олена Вікторівна–ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО.

ІІ місце Гладка Лілія Олексіївна, Гаркава Лариса Олександрівна, Ящевська Оксана Миколаївна –БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.  Електронний навчально-методичний підручник.

ЗАНЕСЕНО В КАТАЛОГ КРАЩИХ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

2015р.Купченко С. М., Сувальська О. В., Звонар Л. М., Шевченко Т. О., Ткаченко Т. В., Глушко С. О.

2016р. Кононенко Н. О.

2017р. Ящевська О. М., Беркало М. В., Мельниченко В. С., Орихівська О. М., Кононенко Н. О.

Педагогічний ОСКАР–2019Губарь Н. Л., Сувальська О. В., Полухіна Л.М., Дука С.М., Мушегов М.А.

Педагогічний ОСКАР–2020Качала Л. В., Одарюк Т. С., Соколова В. В., Стріла Г. П., Лотиш І. І., Калашник Д. А.

Приємно відзначити, що викладачі коледжу входили до складу науково-методичних комісій аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації України: Цебро Алла Василівна – член НМК викладачів спеціальності 201“Агрономія”, а Максименко Оксана Анатоліївна – член НМК викладачів зі спеціальностей 206 “Садово-паркове господарство”, 205 “Лісове господарство” та 101 “Екологія”.

Поряд з цим, частина засідань НМК проходила на базі Аграрно-економічного коледжу ПДАА.

Так, 1112 жовтня 2016 року відбулося засідання навчально-методичної комісії аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації спеціальності 201“Агрономія” за участю оновленого колективу навчально-методичної комісії.

До коледжу завітали: завідувачі агрономічних відділень Мирогощанського аграрного коледжу, Коледжу Подільського ДАТУ, Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ, голови циклових комісій ВП НУБіП України Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової, ВСП Ногайського коледжу Таврійського ДАУ, Маловисторопського коледжу імені П. С. Рибалка Сумського НАУ, Чернятинського коледжу Вінницького НАУ, Каховського державного агротехнічного коледжу.

На засіданні розглянули питання використання інформаційних технологій в процесі створення електронних засобів навчання (електронних підручників, посібників, атласів); технології та засоби створення відеолекцій для онлайн-навчання; сучасні технології створення підручників нового покоління з дисциплін агрономічного профілю.

Члени комісії та запрошені відмітили високий рівень організації і проведення навчально-методичної комісії, а також методичної роботи в коледжі.

5 червня 2018р. в коледжі відбувся семінар-тренінг «Ландшафтний дизайн – сучасні тенденції. Комп’ютерні програми з озеленення» за участю членів НМК спеціальностей 206 “Садово-паркове господарство”, 205 “Лісове господарство” та 101 “Екологія”.

У семінарі-тренінгу взяли участь викладачі аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 206 “Садово-паркове господарство” (Хорольський агропромисловий коледж ПДАА, ВП НУБіП України “Боярський коледж екології і природних ресурсів”, Коледж управління, економіки і права ПДАА, Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, ВСП“Городищенський коледж УНУС”), представники Сумського НАУ, Полтавської ДАА, ДВНЗ Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Мета проведення семінару-тренінгу: обмін досвідом викладачів зі спеціальності, підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вдосконалення і збільшення обсягу своїх знань і навичок.

Викладачі обмінялись досвідом щодо курсового та дипломного проектування, використання комп’ютерних програм з озеленення. Прослухали виступ про сучасні тенденції ландшафтного дизайну, оглянули виставку методичних матеріалів, а екскурсоводи-студенти продемонстрували зразки інструментів та техніки.

На практичній частині учасникам семінару показали фігурне стриження рослин, правила обрізування, відвідали садово-ландшафтний центр «Грінпол».

Наші викладачі – лауреати премії Полтавської обласної ради імені В. І. Вернадського, 2019р. Премією нагороджуються науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у вищих навчальних закладах 1–4 рівнів акредитації, наукових закладах, установах, на підприємствах Полтавської області і мають вагомі здобутки у науково-педагогічній та науково-дослідницький діяльності, підготовці кваліфікованих фахівців, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень.

Викладач Максименко Оксана Анатоліївна – переможець в номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації» – за досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти.

Зростає і науковий рівень викладачів, а це й участь у проведенні наукових конференцій, написання наукових праць в педагогічних та фахових виданнях. Ми гордимося нашими молодими науковцями: кандидат сільськогосподарських наук Лотиш Ігор Ігорович, кандидат історичних наук Матвієнко Тетяна Олександрівна, аспіранти Шовкова Оксана Володимирівна, Максименко Оксана Анатоліївна, Соломон Юлія Володимирівна.

Традиційно, відповідно до плану методичної роботи,  в коледжі проводяться тижні циклових та предметної комісій з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів. І в цьому велика заслуга голів комісій: Губарь Наталії Леонідівни, Звонар Лідії Михайлівни, Кононенка Івана Володимировича, Скорікової Олени Олександрівни, Соколової Валентини Валентинівни, Ящевської Оксани Миколаївни.

Самоосвіта, обмін досвідом, спілкування в колі професіоналів – є важливим кроком до успіху. Щорічно у коледжі проводяться семінари та майстер-класи для підвищення педагогічної майстерності викладачів, а саме: “Зміст, порядок розроблення навчально-методичного комплексу дисципліни”, “Особливості проведення та структура основних видів занять”, “Хмарні технології. Створення веб-сайтів”, “Створення електронної бібліотеки”, “Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу з 2020р.”, “Використання сервісів Google для організації освітнього процесу”.

У травні 2019р. викладачі, голови циклових комісій Аграрно-економічного коледжу ПДАА взяли участь у семінарі “Інноваційні технології в освітньому процесі”, що проводився на базі ДУ НМЦ “Агроосвіта”.

В 2017 р. ДУ “НМЦ “Агроосвіта” оголосив конкурс на кращий веб-сайт серед аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

Конкурс проходив в два етапи. Спочатку були відібрані сайти, що відповідають методичним рекомендаціям і можуть претендувати на призові місця. На другому етапі комісія ухвалила остаточне рішення про переможців.

Сайт нашого коледжу https://agrokoledg.poltava.ua/ зайняв III місце та нагороджений Дипломом III ступеня Міністерства освіти і науки України.

Нові виклики та проблеми сьогодення ставлять педагогічним працівникам відповідні вимоги. Перед колективом коледжу стоїть нове завдання – організувати якісне онлайн-навчання студентів, адже навантаження у студентів та викладачів вдвічі більше, ніж за звичайного навчання –  це розуміють  всі. З цією метою створено “Лабораторію інформаційного забезпечення”, яка разом з методичною службою розробила та адаптує сайт дистанційної освіти.

Життя змінюється і час іде вперед. Викладачі коледжу не зупиняються на досягнутому, вони усвідомлюють, що для підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, потрібно постійно вдосконалювати свою майстерність.