Точність ввічливість королів і обов’язок землевпорядників

Світ професій складний і багатогранний, в ньому налічуються тисячі спеціальностей.

Обираючи професію землевпорядника потрібно не просто мати ґрунтовні знання, але й вміння аналізувати та передбачати можливі зміни, які відбудуться безпосередньо з землею, під впливом різноманітних факторів. Від фахівця вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі дбайливість і далекоглядність, точність і дотримання юридичних тонкощів. Адже багато змін при невірному плануванні, можуть виявитися незворотними. Мінливі умови праці вимагають від працівника творчого вирішення задач, які виникають.

                                                       Студенти під час виконанння практичних завдань

Професія землевпорядника по праву вважається однією з найбільш необхідних у суспільстві. Суть її відображена у самій назві, яка складається зі сполучення слів: «впорядкування» на «землі».

Циклова комісія викладачів землевпорядних дисциплін має величезний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, адже  наш навчальний заклад понад 110-років готує спеціалістів  із землевпорядкування. Кожний десяток років, прожитий після столітнього ювілею, є святом для студентського та викладацького колективів.

                                  Святкування 110 річниці спеціальності «Землевпорядкування»

Розпочавши свій шлях далекого 1909 року в Полтавській школі садівництва і городництва 2-розряду  Полтавська губернська земська управа відкрила підготовку фахівців-землемірів. З того часу підготовлено близько 5,5 тисяч землевпорядників. Ми пишаємось своїми випускниками, значна частина яких працює в різноманітних закладах і установах землевпорядного спрямування.

Циклова комісія землевпорядних дисциплін об’єднує 9 досвідчених викладачів: викладач-методист – Климко П. П.; спеціалісти вищої категорії –Томечек В. І., Стріла Г. П.; спеціалісти І категорії – Соколова В. В., Гончар С.І., Приходько І. П., Калашник Д. А., Максименко О. А., спеціаліст ІІ категорії –Лотиш І. І.

Молоді викладачі циклової комісії переймають педагогічний досвід у більш досвідчених колег, приймають активну участь у творчих конкурсах, пишуть наукові статті, які видаються у фахових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

На базі нашого навчального закладу діє навчально-практичний центр, забезпечений сучасною електронною геодезичною вимірювальною технікою, новітніми комп‘ютерними технологіями, що дозволяє проводити підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів землевпорядного виробництва, а також викладачів землевпорядного циклу навчальних закладів України.

У стінах навчального закладу студенти отримують якісні знання із землевпорядних дисциплін, проходять стажування у профільних виробничих підрозділах, а найуспішніші з них, отримують дозвіл на працевлаштування ще до закінчення навчального закладу.

Велику увагу викладачі циклової комісії приділяють всебічному розвитку студентів відвідують музеї, проводять екскурсії на виробництво


Сайт циклової комісії

Викладачі комісії

Соколова Валентина Валентинівна- голова циклової комісії землевпорядних дисциплін

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 2007 році, магістр із землевпорядкування та кадастру.

Гончар Сергій Іванович

спеціаліст І категорії,

закінчив  Харківський аграрний університет iм. В.В. Докучаєва у  2000 році, інженер-землевпорядник.

Калашник Дмитро Архипович

спеціаліст І категорії,

закінчив Полтавський технічний університет ім. Ю.Кондратюка, у 1998 році, інженер-будівельник ПГБ.

Климко Петро Павлович – завідувач навчально-практичним центром землевпорядкування

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

присвоєно звання « Почесний землевпорядник України», 

нагороджений знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

закінчив  Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1973 році,інженер-землевпорядник.

 

Максименко Оксана Анатоліївна

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 2011 році, магістр із землевпорядкування та кадастру.

Приходько Ірина Петрівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський державний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2002 році, інженер-землевпорядник.

Лотиш Ігор Ігоревич

спеціаліст ІІ категорії,

закінчив  Полтавську Державну аграрну академію у 2013 році, вчений агроном.                                                                                                                                                                                                                                  

Стріла Григорій Петрович

спеціаліст вищої категорії, 

присвоєно звання « Почесний землевпорядник України», 

закінчив  Полтавський інженерно-будівельного інститут у 1979 році, інженер-будівельник ПГБ.

 

Томечек Василь Іванович

спеціаліст вищої категорії, 

нагороджений трудовою відзнакою « Знак Пошани», 

закінчив Український інститут інженерів водного господарства у 1969, інженер-гідротехнік.