Навчально-виховний процес в цикловій комісії забезпечують 10 викладачів. Понад 15 років циклову комісію очолює викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» Кононенко Іван Володимирович. Він є автором двох навчальних посібників рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів та ряду навчальних електронних посібників з юриспруденції.

Головною особливістю циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько - патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Викладачі циклової комісії організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів, беруть активну участь в майстер-класах з різних тем, які проводить Навчально-методичний центр. Використання в навчальному процесі  новітніх інтерактивних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, мозкові атаки, прес-конференції, заняття-театри, заняття-суди) є нормою роботи викладачів циклової комісії. Активними учасниками методичної роботи є: Глушко С.О., Кононенко І.В., Кононенко Н.О., Купченко С.М.,  Селезень М.В., Степаненко О.Ю.

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів сприяє всебічному розвитку студентів, пропагуванню здорового способу життя. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю, надають велику увагу підвищенню рівня естетичної культури майбутніх спеціалістів.

Основними завданнями діяльності циклової комісії є: удосконалення якості підготовки студентів з дисциплін соціально-гуманітарного спрямування в професійному аспекті, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, включення до планів практичних занять проблемних завдань, створення навчально-методичної бази для самостійної роботи з дисциплін, розробка тестових завдань, електронних посібників, проведення методичної, науково-дослідної роботи.

Викладачі комісії

Кононенко Іван Володимирович-голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила»,

закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1992 році, вчитель історії, суспільствознавства та права

Сайт викладача

Бондаренко Ніна Іванівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка в 2005 році, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Глушко Світлана Олександрівна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка в 2002 році, вчитель української мови та літератури; зарубіжної літератури; німецької мови та літератури;

Кононенко Наталія Олексіївна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач,

спеціаліст вищої категорії, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1994 році, вчитель німецької мови, російської мови та російської літератури;

Купченко Сергій Михайлович - заступник директора з навчальної роботи

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1993 році, вчитель історії і географії;

Матвієнко Тетяна Олександрівна

кандидат історичних наук,  спеціаліст вищої категорії

закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка в 2003 році, вчитель історії ;

В 2019 році захистила дисертацію за спеціальністю історія України та здобула науковий ступінь - кандидата історичних наук.

 

Селезень Марина Володимирівна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1998 році, вчитель всесвітньої історії та географії;

Семенко Оксана Вікторівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1993 році, вчитель історії і права;

Харківський національний університет внутрішніх справ в 2008 році, юрист;

Степаненко Олена Юріївна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка в 2005 році, магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури;