Основне завдання циклової комісії технологічних дисциплін є формування особистості з новим стилем мислення, готової до активної професійної діяльності.

Циклова комісія забезпечує викладання технологічних дисциплін та практичну підготовку на всіх спеціальностях нашого коледжу, але пріорітетно при підготовці студентів за фахом «Агрономія» та «Садово - паркове господарство».

Очолює циклову комісію старший викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – Звонар Лідія Михайлівна.

Високий рівень підготовки студентів забезпечує колектив висококваліфікованих спеціалістів-педагогів:

  1. Шевніков М. Я., директор коледжу, професор, доктор сільськогосподарських наук;
  2. Цебро А.В., зав. технологічним відділенням, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
  3. Орихівська О. М., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
  4. Ткаченко Т.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
  5. Литвиненко Т.В., викладач першої кваліфікаційної категорії;
  6. Шовкова О. В., викладач другої кваліфікаційної категорії;
  7. Яресько К. Ю., викладач другої кваліфікаційної категорії;
  8. Абасова О. В., викладач першої кваліфікаційної категорії.

Цикловою комісією успішно впроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, компетентнісного індивідуального підходу до навчання студентів в сучасних умовах.

При викладанні дисциплін викладачів циклової комісії завжди вирізняє практична спрямованість та можливість глибокого опанування студентами професійних навичок та знань. Саме тому викладачі відвідують навчальні екскурсії професійного спрямування об'єктами сільськогосподарського виробництва та ландшафтного дизайну Полтавської області, наукові семінари, а також обмінюються досвідом роботи з викладачами  інших  навчальних закладів.

Студенти та викладачі багато часу приділяють практичній стороні навчання, тому відвідування різних підприємств та виставок у галузі, є обов’язковою частиною освітнього процесу.

Поряд із науково-методичною роботою, члени циклової комісії багато часу приділяють культурному та духовному розвитку, разом відвідують історичні місця Полтавщини, України та Європи.

Викладачі циклової комісії – педагоги 21-го століття. Ті, хто йде «в ногу з часом», ті, хто здатен віднайти особистісний підхід до кожного, зрозуміти своїх студентів та бути їм цікавими.

Освітяни займаються самовдосконаленням, подорожують, долучаються до світових інновацій та переймають передовий закордонний досвід.

Циклова комісія кожного семестру готує і проводить певні заходи в коледжі, пропагує коледж на  міському  та обласному рівнях. Традиційно  кожного року на  засідання циклової комісії присвяченому професійному святу, запрошуються викладачі – ветерани, відбувається зустріч з молоддю  та концерт.

Сайт циклової комісії

Викладачі комісії

Звонар Лідія Михайлівна - голова циклової комісії технологічних дисциплін

спеціаліст вищої категорії, старший викладач,

закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва у 1984 році за фахом "Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець";

педагогічний факультет Київської сільськогосподарської академії у 1987 році.

 

Абасова Олена Вадимівна

спеціаліст І категорії,

закінчила  Ленінградську (Санкт-Петербурзьку) лісотехнічну академію у 1989 році  за фахом «Інженер лісового господарства» спеціалізації «Озеленення міст та населених пунктів».

Литвиненко Таміла Володимирівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2003 році за фахом «Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець».

закінчила Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко у 2020 році, професійна кваліфікація: «Магістр середньої освіти (Природничі науки). Учитель природничих наук, фізики, хімії, біології. Викладач  природничих наук, фізики, хімії, біології.»

 

Мельниченко Вікторія Сергіївна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2014 році за фахом «Вчений агроном»,

 Сумський аграрний університет в 2017 році, бакалавр лісового і садово – паркового господарства.

закінчила Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко, професійна кваліфікація: «Магістр середньої освіти (Природничі науки). Учитель природничих наук, фізики, хімії, біології. Викладач  природничих наук, фізики, хімії, біології.»

Орихівська Оксана Михайлівна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва у 2002 році за фахом «Вчений агроном – агрохімік -  ґрунтознавець».

закінчила Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко у 2020 році, професійна кваліфікація: «Магістр середньої освіти (Хімія).  Учитель хімії.  Викладач хімії.»

Ткаченко Тетяна Володимирівна

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут у 2001 році  за фахом "Вчений агроном".

закінчила Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко у 2018 році, професійна кваліфікація: «Магістр середньої освіти (Біологія).  Учитель біології.  Викладач біології.»

 

Шовкова Оксана Володимирівна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2012 році за фахом «Агроном-дослідник»,

аспірантуру Полтавської державної аграрної академії у 2015 році за напрямом "Рослинництво".

Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко у 2020 році, спеціальність : «Освітні, педагогічні науки»

 

Цебро Алла Василівна – завідувач технологічного відділення.

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист

нагороджена знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

 закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут у 1980 році за фахом "Вчений агроном",

педагогічний факультет Московської сільськогосподарської академії у 1992 році.

Шевніков Микола Янаєвич - директор коледжу

доктор сільськогосподарських наук, професор,

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист,

відмінник аграрної освіти II ступеня,

нагороджений нагрудним знаком ”Знак Пошани”,

закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1980 році за фахом "Вчений агроном".

 

Яресько Катерина Юріївна

спеціаліст ІІ категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2013 році за фахом "Інженер-дослідник процесів машин та обладнання агропромислових підприємств"

Полтавський національний університет імені В.Г.Короленко у 2020 році, спеціальність : «Освітні, педагогічні науки»

Саулко Ірина Володимирівна

секретар циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва у 2002 році за фахом «вчений агроном-агрохімік-грунтознавець».

Соломон Юлія Володимирівна

лаборант циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2017 році за фахом «спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльністі»

у 2018 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за фахом «Агроном-дослідник», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка та здобула кваліфікацію « Магістр середньої освіти (Біологія). Учитель біології. Викладач біології»

аспірант Полтавської державної аграрної академії з 2018 року за напрямом «Рослинництво»

Івченко Яна Андріївна

лаборант циклової комісії технологічного відділення,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2013 за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.